Dipro Proseč

Prázdný košík

Táhlo 6x24 mm + excentr 15 x 11,9 mm