Dipro Proseč

Prázdný košík

O nás

Historie

Historie

Historie družstva začíná v roce 1957, kdy malá skupina lidí se zdravotním postižením založila "Lidové výrobní a opravářské družstvo invalidů". Výrobní program drobných dřevěných výrobků byl postupně rozšiřován a současně přibývaly nové druhy výrob s jiným charakterem, včetně různých řemeslných služeb.

Tento vývoj v růstu družstva doznal zásadních změn ve druhé polovině šedesátých let, kdy se postupně ustupovalo od činností, které byly odlišné od základního charakteru výroby dřevozpracujícího družstva. Došlo k přesunu výroby z jednotlivých provozoven do Proseče, kde probíhalo postupně rozšiřování výrobních prostor.

Historie

Trvalý růst družstva a zaměstnanosti ve družstvu, kde v první polovině osmdesátých let pracovalo již 300 pracovníků, byl dalším impulsem k nové etapě rozvoje družstva. V letech 1980 až 1993 došlo postupně k celkové přestavbě, rozšíření a modernizaci všech objektů družstva a výrobní program se specializoval jen na dřevařskou výrobu a výrobu kartonáže v Krouné, jediné provozovně mimo Proseč.

Současnost

Současnost

V současnosti družstvo zaměstnává asi 120 zaměstnanců, z nichž více než 50 % tvoří osoby se zdravotním postižením.

Nosným programem je dřevařská výroba. Zákazníkům nabízíme především výrobky do domácnosti - kuchyňská prkénka, chlebovky, poličky se skleněnými dózami a další doplňky do kuchyní. Tradici má u nás výroba šatních ramínek od jednoduchých modelů až po luxusní. Dále máme v nabídce zubní párátka, uzenářské špejle a napichovátka v různých délkách.

Vlastníme automaty na soustružení dřeva a zde nabízíme rukojeti různých tvarů, popřípadě další atypické tvary rotačních dílců. Nábytkáři a výrobci hraček si mohou objednat kulatinu v různých průměrech a délkách a spojovací nábytkářské kolíčky.

Na pásové pile nebo katru vyrábíme řezivo v truhlářské a stavební kvalitě. Dále si lze u nás objednat výrobu vazby na zakázku.

Mimo dřevařskou výrobu máme v nabídce i jednoduchou kartonáž v jakýchkoliv výrobních dávkách.

Současnost

DIPRO se neustále zaměřuje na modernizaci technologie zajišťující vysokou kvalitu produkce. Poslední investice směřovaly do oblasti ekologie, kde družstvo splňuje podmínky stanovené v zákonných normách k životnímu prostředí. Všechny tyto skutečnosti napomáhají tomu, že se o výrobky družstva zvyšuje zájem nejen na tuzemském trhu, ale i v zahraničí. Téměř 30% celkové produkce je určeno na vývoz do zemí Evropské unie i mimo ni. Strategii družstva lze shrnout do tří základních bodů - kvalita výrobků, respektování přání zákazníka a ekologie výroby.

Služby zákazníkům

Základní výrobní program a jednotlivé produkty jsme schopni přizpůsobit přání zákazníka, jak v provedení, tak v objemech dodávek. Vyhovíme specifickým požadavkům zákazníka na další typy výrobků, dle našich technologických možností, od několika stovek kusů až po sériovou výrobu.

Široký výrobní program a moderní technologické vybavení otvírá prostor pro různé druhy kooperací a pro velký rozsah služeb našim zákazníkům. Kromě základního sortimentu nabízíme:

Certifikáty

Certifikát FSC

Technologie

Sklad dřeva Pila Sušení Výrobní operace Povrchová úprava Balení Expedice

Materiál

trees

Dřevo je tradiční přírodní a ekologický materiál s dlouhou životností. Naše výrobky jsou vyrobeny z kvalitního listnatého dřeva - buk, bříza, dub, lípa, javor nebo jehličnatého - smrk a borovice, těženého převážně v lesích střední Evropy. Velký důraz klademe na naprostou nezávadnost našich výrobků, a proto pro naše výrobky vybíráme dřevo s velkou pečlivostí - musí být zdravé, správně vysušené, bez známek napadení škůdci apod. Dřevní hmota dodávaná do družstva není chemicky ošetřována ani upravována.

Vyrobené nebo nakoupené řezivo je uskladněno k přírodnímu vysušení na dobu až jednoho roku a pro další použití je dosušeno v plně automatizovaných sušárnách. Samotné zpracování je prováděno klasickými truhlářskými metodami jako je hoblování, řezání, soustružení, vrtání, frézování a broušení.

Naše výrobky ponecháváme buď v přírodním provedení nebo mohou být mořeny, voskovány nebo olejovány, což napomáhá zvýraznit charakteristickou kresbu dřeva. O naše výrobky z přírodních materiálů je nutné pečovat dle přiložených návodů, aby se prodloužila jejich životnost, udržela kvalita a spolehlivost.

Ekologie

Jedním z bodů strategie družstva je kontrola ekologie výroby. Proto používáme takové technologie a technická zařízení, která maximálně šetří životní prostředí. Trvale sledujeme vliv činnosti družstva na životní prostředí a dodržujeme zákonem stanovené limity. Používáním kvalitních přírodních materiálů a dodržováním technologických postupů splňují produkty družstva hygienické předpisy a normy.

Etický kodex

Etický kodex

Hlavním úkolem společnosti DIPRO je rozvíjet a udržovat ekonomicky zdravé a prosperující podnikání. Přijímat odpovědnost všude, kde může svou činnost účinně řídit. Nese odpovědnost k svým zaměstnancům, obchodním partnerům, obecné veřejnosti a prostředí kde působí. Máme-li obstát ve stále složitějším konkurenčním prostředí je bezpodmínečně nutné, aby každý z našich zaměstnanců byl odpovědným zástupcem společnosti nejen v pracovním výkonu a odbornosti, ale také etickém morálním chování.

Celý dokument

Náhradní plnění

DIPRO, výrobní družstvo invalidů je právní subjekt, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením a je tak oprávněn podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81 odst. 2 písm. b) poskytovat svým odběratelům tzv. potvrzení o náhradním plnění.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, přinesl s účinností od 1. 10. 2004 změny v právní úpravě povinností zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Je zachována povinnost zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců. Povinný podíl činí 4 %. Při jeho neplnění dochází ke zvýšení odvodu do státního rozpočtu na 2,5 násobek průměrné mzdy ( průměrná mzda za I. - III. čtvrtletí sledovaného roku v národním hospodářství, kterou sděluje MPSV ČR) za každou zdravotně postiženou osobu, kterou firma dle povinnosti nezamestnává.

Tento povinný podíl lze plnit podle § 81 odst. 2:

Vzhledem ke skutečnosti uvedené v první části textu, kdy naše družstvo zaměstnává více než 50 % občanů se zdravotním postižením stanovených zákonem, nabízíme Vám NÁHRADNÍ PLNĚNÍ formou:

Zůstává zachován jednoduchý způsob výpočtu ekvivalentu odebrané produkce (výrobků, služeb), který je možno považovat za tzv. náhradní plnění. Prováděcí vyhláška č. 518/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., pro rok 2005 nově uplatňuje zvýšení ekvivalentu tržeb z původního trojnásobku na sedminásobek průměrné mzdy a navíc umožňuje započítat do plnění povinného podílu pouze takový počet osob se zdravotním postižením, které dodavatel (zaměstnavatel typu VDI) skutečně zaměstnával.

Podrobnější informace je možné získat nebo dojednat konkrétní obchodní spolupráci s Ing. Jaroslavem Pospíšilem na tel. 469 321 196.

Pro lepší orientaci uvádíme výpočet náhradního plnění na jednoho člověka:

Více informací o náhradním plnění naleznete na adrese www.nahradniplneni.cz